Tor Grindheim

Markedssjef, har vært med siden 1983

På dansegulvet er han Håkulls svar på Patrick Swayze. På kontoret er han Håkulls svar på Petter Stordalen: "Endelig er det mandag!"

Tor Grindheim

Når startet du i Håkull?

– Jeg startet i 1983. Da begynte jeg som befrakter på eksport. Før det jobbet jeg hos Fred. Olsen Lines i frakt- og spedisjonsavdelingen. Det var tilfeldig at jeg havnet hos Håkull. Etter 5 år ble jeg transportkonsulent/selger og begynte å reise litt i Europa. Ut på 90-tallet gled stillingen min etter hvert over til å bli salgssjef.

Hvilken avdeling er du i i dag?

– Siden 2000 har jeg vært Markedssjef i Håkull AS. Jeg jobber kunderettet og synes det er veldig kjekt. Fra og med 1. juli i år skal jeg ned i 60% stilling, fortsatt som Markedssjef, men en del av oppgavene er blitt delegert videre.

Hvordan hadde det seg at du begynte hos Håkull?

– Jeg hadde tenkt å søke på stilling som befrakter i et annet selskap og skulle snakke med Bjørgulv Tønnesen i Håkull for å forhøre om det andre selskapet. I stedet endte jeg opp med å bli ansatt i Håkull. Året før dette var jeg volontør i Hamburg, hos Norwegische Schiffahrts Agentur (NSA), for å lære språket, så dette var nok en styrke. Jeg startet også på speditørutdannelsen i tiden mellom Fred. Olsen og Håkull.

Kan du si litt om din utdanning og bakgrunn?

– Jeg har litt kurs innen markedsføring, div. kurser og er utdannet Speditør.

Hva er det som trigger deg i arbeidet?

– Fornøyde kunder! Det er alfa og omega, så jeg kan ofre ganske mye for det. Jeg vet hva vi kan yte, også når det gjelder, med det apparat vi selv besitter samt gjennom partnere. Jeg er nok veldig kundefokusert og stiller høye krav.

Hvordan vil du beskrive utviklingen i arbeidet gjennom årene?

– Overgangen fra å skrive tilbud på skrivemaskin og gå til kunden og forhandle, for så å komme tilbake og lage en helt ny versjon av det reviderte tilbudet (=les: skrive om igjen på skrivemaskin), kunne være et #$&% arbeid. Antall oppdrag vi får gjennom systemet i dag, med dagens teknologi, ville vært helt umulig for 30 år siden. Nå er det stadige forenklinger på alle områder, ja, til og med Tollvesenet har kommet godt i siget.

Er det noen kollegaer eller andre kontakter som du har jobbet mye med?

– Jeg har fått jobbe under alle 3 generasjonene Håkull. Det har ellers vært mange kolleger som har vært med veldig lenge, noe jeg har satt pris på. Jeg jobber godt med den øvrige ledelsen, også i de øvrige selskapene. I det daglige blir det mye med Kjartan og Geir, men jeg er rimelig tett på de øvrige ansatte både i Kristiansand og Sandnes. Jeg har også hatt glede av å lære mye gjennom samarbeid med våre utenlandske kontakter. I Håkull har jeg alltid følt meg verdsatt og fått frihet og tillit.

Er det noen turer eller historier fra din tid i Håkull som du husker spesielt?

– Det har blitt mange opplevelser gjennom årene. Jeg har en svakhet for Italia, og de første turene dit var på slutten av 80 tallet. Vi har hatt samme agentforbindelse der siden tidlig 90-tallet. Kulturen, maten, vinen og alle de interessante menneskene.

– Jeg husker en gang jeg satt i forhandlinger med vår partner i Milano. Forhandlingene foregikk etter beste evne i en kombinasjon av engelsk, tysk og litt fransk. Det var litt tricky ting vi jobbet med. Da de på et punkt måtte diskutere seg imellom på italiensk, satt jeg og fulgte med og forstod essensen av hva det gikk i. Selv om jeg ikke kan alle ordene, så nikket jeg der de var på sporet av det jeg ville og ristet lett på hodet når de gikk utenom. Til slutt så ga de opp, fordi jeg «skjønte jo hva de sa».

– På slutten av 80-tallet pendlet jeg et par dager i uken for å jobbe i Håkull Utland Oslo, hvor det var en del urolighet på mannskapssiden. Det ble den gang betegnet som noe som lignet «mytteri» hvor de ansatte krevde å få overta driften. Kristen dro da ens ærend inn for å møte og ha «samtaler» med dem. Etter møtet, som var av den helt konkrete typen, kom Kristen ned til meg og kom med følgende bemerkning: «Vel Tor, i morgen er det kanskje kun deg på kontoret her.» Det sier litt om tilstandene der inne på det tidspunktet – og for min egen del, så var jeg nok noe urolig. Heldigvis løste det seg, om ikke annet så for en periode. Avdelingen ble siden lagt ned og de ansatte fant seg nye jobber.

5 kjappe

Hva hører du helst på i bilen?

– P7, Klem, P4, radio, alt fra country til Tix, glad i musikk, hadde billetter til Electric Light Orchestra (ELO) konserten som dessverre ble avlyst sist høst pga. korona. Vamp er siste konsert jeg var på. Jeg er ganske altetende når det gjelder musikk. Ellers har jeg vondt for å sitte i ro når det er god og fengende musikk, så derfor finner du meg ofte ut på dansegulvet!

Hva ser du helst på TV?

– Jeg ser lite på TV. Ser jeg noe, så er det som regel nyheter og alltid på NRK. Så hender det at jeg kan bli sittende foran 71 grader nord, vel så mye for den flotte naturen i Norge.

Hvilken bok har du på nattbordet?

– Jeg er glad i å lese, men ikke på senga. Jeg leser gjerne en god krim. Akkurat nå leser jeg Fyrvokteren av Camilla Läckberg, og innimellom blir det litt faglitteratur.

Hva gjør du helst på fritiden?

– Jeg har ingen utpregede hobbyer, for meg er nok jobben min hobby (i følge fruen). Jeg har tatt ambassadørkurset til Turistforeningen (DNT) og håper jeg kan få engasjert meg litt mer der fremover. Så ja, jeg er glad i å gå på turer og bruker hytta på fjellet ganske mye, – og forhåpentligvis enda mer fremover. Utover det, er vi begeistret for å reise og har mange sted i Europa på planen når det åpnes opp igjen.

Hvor/hva er Håkull om 75 år?

– Det som er sikkert er at det skal flyttes gods, men hvordan er et annet spørsmål. Grenseoverskridende transport vil det alltid være.

Helt til slutt ...

– Vil gjerne sende en hilsen til alle sjåførene i vårt system som har bidratt og stått på i «fremste rekke», både i en krevende tid som nå, og ellers. De har måttet møte pandemien enda mer ansikt til ansikt, og satt seg selv i posisjon for smitte. Det skal de ha en stor takk for, noe som gjerne skulle kommet tydeligere frem i det offentlige bilde.

Menneskene i Håkull

De er mange – og mange av de har vært der i mange år. For hos Håkull handler det om alle menneskene som er der til enhver tid. De snakker om Håkullfamilien og at føler seg hjemme der. Her kan du bli bedre kjent med noen av dem.