Einar Latini

Daglig Leder Håkull Shipping, – har vært med siden 2008

For de som ikke hører godt etter, kan han høres ut som en Håkull kjiping, – men denne mannen er alt annet en det.

Einar Latini

Når startet du i Håkull?

– Jeg startet i 2008 og kom da fra Team Lines.

Hvilken avdeling er du i i dag?

– Shipping. Dette er et område med veldig vekst, men vi erfarer noe nedgang grunnet endringer i politikken til Yang Ming som vi er agent for. Det er mye mer containertrafikk i dag. Det går fra bulk til container og veksten av varer fra Asia er stor. Vi er 4 stk. som jobber i Shipping og har til vanlig kontorer på Rosenholm Campus, rett sør for Oslo.

Hvorfor ble det Håkull?

– Jeg hadde tenkt en stund at jeg hadde lyst til å jobbe med linjefart. Jeg ble kontaktet av Turid, min forgjenger her i Håkull, som jeg kjente fra før. Jeg husker vi møttes på en kafé, Turid, Tallak, Gudmund og jeg. Jeg opplevde at vi hadde en god samtale, men ble veldig overrasket da Gudmund etter 30-40 minutter sa, «da har vi en avtale da.» Det har vært mye å lære, men der har Turid vært suveren. Alt Turid har lært meg og samarbeidet med henne som styreleder har vært uvurderlig.

Kan du si litt om din utdanning og bakgrunn?

– Jeg gikk sivil økonom studiet på BI, men fullførte ikke – mangler diplomoppgaven. Jeg kom inn i transport via DHL, Grieg konsernet, der jeg hadde ansvaret for deres terminal i Oslo og agenturet for Team Lines.

Hva er det som trigger deg i arbeidet?

– Det handler mye om å løse logistikkproblemer, å ha ideer og en annen måte tenke på for kundene. Det er alltid kjekt når man lykkes med det. Ellers er det å få inn nye kunder og gjøre dem fornøyd veldig givende. Jeg trives når jeg både får gi kunnskap og får kunnskap. For meg er det viktig å spille på lag med de ansatte. Å få hentet inn de gode ideene og la seg forme av dem, gir et spennende samspill.

Hvordan vil du beskrive utviklingen i arbeidet gjennom årene?

– Det har skjedd mye. En ting er at båtene har blitt mye større, men informasjonsflyten er blitt mye mer integrert. I dag har vi en langt bedre overvåking av prosessene og kan se at de går riktig for seg. Kan ikke sammenlignes med da vi satt og punchet dette inn. Etter finanskrisen ble det langt mer mail, mens før den var det en mer utstrakt bruk av telefon. I dag er alt skybasert og tilgjengelig via nett. Booking skjer via mail. Når korona dukket opp, var vi derfor godt forberedt på en løsning med hjemmekontor.

Er det noen kollegaer eller andre kontakter som du har jobbet mye med?

– Turid og Tallak er viktige sparringspartner.

Er det noen turer eller historier fra din tid i Håkull som du husker spesielt?

– Vi hadde et ledermøte på Utsira som virkelig landet godt hos meg. Det var en veldig fin tur hvor vi dro opp kreps, spiste nydelig mat og hadde flotte turer. En skikkelig opplevelse.

5 kjappe

Hva hører du helst på i bilen?

– Jeg er glad I musikken fra 70- og 80-tallet, Roxy Music - Avalon, Start me up – Rolling Stones, Police

Hva ser du helst på TV?

– Jeg liker serier, helst krim, men gjerne en god film også. Ellers blir det nyheter og en og annen debatt.

Hvilken bok har du på nattbordet?

– Max Manus - Rottejegeren

Hva gjør du helst på fritiden?

– Turgåing og veldig glad i å kjøre motorsykkel.

Hvor/hva er Håkull om 75 år?

– Håper det fortsatt eksisterer og gjerne med 6 generasjon i full sving. Transport er fortsatt viktig, men på nye premisser. Det blir en stadig større grad av automatisering av selve transporten, vår jobb får mer preg av konsulentarbeid/rådgivning for å optimalisere transporten for kundene. Allerede nå tester man ut en automatisert Moss-Horten ferge. Av og på lossing skjer automatisert og førerløst mange steder, så det skjer en gradvis utbygging, Norge har riktignok sine utfordringer transportmessig med tanke på kjøreforhold, men også der er det en utvikling.

Helt til slutt ...

– Jeg er veldig glad i den Håkullfamilien som vi alle er en del av. Jeg har opplevd en stor grad av inkludering og fått mye tillit, – det er jeg veldig takknemlig for.

Menneskene i Håkull

De er mange – og mange av de har vært der i mange år. For hos Håkull handler det om alle menneskene som er der til enhver tid. De snakker om Håkullfamilien og at føler seg hjemme der. Her kan du bli bedre kjent med noen av dem.