Man tager det man haver

HVor kommer dette

eller dette